Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Vágy és szerelem

Meghan March
pubblicato da Álomgyár Kiadó

Prezzo online:
7,05

***USA Today bestsellerszerz***Imádom ezeket a szavakat. az enyém, és ha azt hiszi, hagyni fogom, hogy elszaladjon, és nem találom meg, hogy visszahozzam oda, ahová tartozik - hozzám - akkor bizony nagyon téved. Mert én övön alul is ütök, ha arról van szó, hogy boldogan éljünk, amíg meg nem halunk. A Vágy és szerelem a Vágy-trilógia befejez része, a Vágy és hatalom és a Vágy és kétség után érdemes olvasni.Megan March ers, érzéki nkrl ír és mocskos szájú alfahímekrl, akiket térdre kényszerítenek. Impulzív és kedélyes, és senkitl nem kér bocsánatot, amiért imád pikáns dolgokat írni. Erotikus regényei Amerikában hatalmas sikert aratnak, és minden bizonnyal a hazai olvasók kedvence is lesz.

Dettagli

Generi Passione e Sentimenti » Letteratura erotica , Romanzi e Letterature » Erotica

Editore Álomgyár Kiadó

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 29/11/2018

Lingua Ungherese

EAN-13 9786155692291

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Vágy és szerelem"

Vágy és szerelem
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima