Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Vii rupite în italia din anii 1970 pâna în zioda

Antonella Betti
pubblicato da youcanprint

Prezzo online:
0,00

Aproximativ 40.000 de copii au fost îndepartai cu fora din familiile lor". Nimeni nu este imun la acest holocaust, la aceasta distrugere care trebuie neaparat sa se opreasca. Emma i fraii-surori ramân purtatorii de steag ai tuturor acestor lucruri, precum i cele mai puternice voci ale vocilor reduse la tacere de sistem doar pentru a evita ca acest sistem de maini sa se blocheze în cele din urma i sa nu mai secere victime asupra victimelor. Copiii nu sunt bancomate", sunt i ramân copii (care trebuie considerai ca oameni i nu ca obiecte) care au dreptul sa creasca în familia lor de origine. Este timpul sa spunem suficient despre holocaustul copiilor, indiferent daca acetia sunt primii în plasament i / sau adopie, sunt plasai în case familiale sau pur i simplu îndepartai din motive inutile" din casa lor de origine.

Dettagli down

Generi Bambini e Ragazzi » Narrativa » Narrativa

Editore Youcanprint

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 27/04/2021

Lingua Rumeno

EAN-13 9791220305228

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Vii rupite în italia din anii 1970 pâna în zioda"

Vii rupite în italia din anii 1970 pâna în zioda
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima