Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Vildt begær

Brandon Lee
pubblicato da Lindhardt og Ringhof

Prezzo online:
12,47
13,12
-5 %
13,12

Megan Ashwood vender tilbage til sine rødder... Tilbage til den gard, hvor hendes mor var vokset op. Hendes drømme om lykken brast, da hendes mand døde i en tragisk ulykke. Nu satser hun alt pa de grønne enge, hvor hun kan slappe af og finde sin sjælefred. Men sa møder hun den magtfulde jordejer Nathan Kincaid, en barsk mand, som ville overtage hendes jord. Han bærer stadig pa smerten over en hustru, som havde hadet livet pa landet, og en søn, som forlod ham.

Han kan ikke tillade sig endnu engang at falde for en kvinde fra storbyen. Men kønne, stridbare Megan kæmper for sin jord - og trænger ind i bade hans tanker og hans hjerte. Den virkelige kamp mellem dem drejer sig om et territorium, som kun kan gives, aldrig tages, og aldrig, aldrig sælges hjertets territorium... kærlighedens territorium.

Dettagli down

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Lindhardt Og Ringhof

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 20/10/2016

Lingua Danese

EAN-13 9788711665114

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Vildt begær"

Vildt begær
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima