Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Titokzatos sorozatgyilkos szedi áldozatait Londonban. A halottak feje hátracsavarodva, homlokukon késsel belekarcolt, nyomtatott I bet. A Scotland Yard Hampton felügyelt rendeli ki az eset felderítésére, aki megállapítja, hogy a gyilkosságok összefüggnek, és hogy elkövetjüket valamiféle rituális cél vezette, de ennél tovább nem jut. Küls segítséget kell kérnie a szimbólumok és rejtélyek avatott szakértjétl, a zárkózottan él bölcsészdoktor Leonard Larkintól.
Ketten együtt kezdik felgombolyítani a rejtély szálait, ám azok mind messzebb és messzebb vezetnek, a közönséges bnügyek világából a titkos társaságok, a hermetikus elméletek, st a túlvilági hatalmak birodalmába. A gyilkos felkutatásának feladata a történelem labirintusát is megnyitja a nyomozók eltt, Platón, Püthagorasz és Descartes gondolatai nyomán azonban az ismert események egészen új megvilágításba kerülnek, míg végül maga a valóság szövedéke kezd foszladozni.

George B. Marwell filozófiai thrillerjében mesterien elegyíti az akciót a szellemi izgalmakkal, boszorkányos tehetség illúzionistaként keverve a tények és a képzelet lapjait. A fhséhez hasonlóan visszahúzódó szerz varázslatos bemutatkozó regénye most végre a magyar olvasókhoz is eljuthat, hirdetve: új csillag jelent meg az irodalom egén.

Marwell nemcsak Dan Brownnak, de Umberto Ecónak is feladta a leckét. És mindjárt az els könyvével! Bravó!"
- Daily Mail Book Review

Az utolsó oldalra érve ellenállhatatlan vágyat éreztem, hogy visszalapozzak, és újrakezdjem ezt a csodálatos utazást."
- Stephen Peltz, London Week

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Fantascienza , Fantasy Horror e Gothic » Fantascienza

Editore Metropolis Media Kiadó

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 13/05/2020

Lingua Ungherese

EAN-13 9786155158995

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Világok útvesztje"

Világok útvesztje
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima