Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Fremtiden er for dem, der har viljen til forandring. For dem, der vælger trygheden og friheden i fællesskabet frem for den navlebeskuende isolation. Socialdemokraternes formand Svend Auken trækker i denne tekst fra 1988 linjen op mellem den borgerlige model og det åbne, solidariske samfund og opfordrer samtidig sine læsere til aktiv handling. Den danske politiker Svend Auken (1943-2009) var formand for Socialdemokratiet i perioden 1987-1992. Han var medlem af Folketinget fra 1971-2009 og var i flere perioder minister - blandt andet for miljø og energi.

Dettagli

Generi Politica e Società » Politica e Istituzioni » Partiti politici » Ideologie e Teorie politiche » Ideologie politiche

Editore Saga Egmont

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 28/08/2020

Lingua Danese

EAN-13 9788726270365

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Vilje til forandring"

Vilje til forandring
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima