Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Vinnige zeemeerminnen - Sibéal Pounder
Vinnige zeemeerminnen - Sibéal Pounder

Audiolibro Vinnige zeemeerminnen

Sibéal Pounder
pubblicato da Overamstel Uitgevers

Prezzo online:
12,99

Zeemeerminnen Beattie, Mimi en Zelda genieten volop van hun zomer met benen. Maar dan krijgen ze een vreemd KRABAGRAM: ze moeten meteen naar huis komen. SLECHTE ZEEMEERMINNEN maken de zee onveilig en de meisjes zijn de enigen die hen kunnen stoppen!

Om de boel te redden hebben ze antwoorden nodig. En een mosselmobiel. En nagellak met een piranha-print, natuurlijk. Misschien niet het pratende zeepaardje.

ZAL HET HEN LUKKEN?

Vol magische mysteries, fabuleuze fashion en een pittig piranha-probleem, geeft Vinnige zeemeerminnen een totaal nieuwe draai aan de onderwaterwereld.

Dettagli down

Generi Non definito

Editore Overamstel Uitgevers

Formato Audiolibro

Durata 03:54.32

Pubblicato 02/07/2019

Lingua Olandese

EAN-13 9789048851195

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Vinnige zeemeerminnen"

Vinnige zeemeerminnen
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima