Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

A Virágterápia nem más, mint a virágok, a virágeszenciák, az angyalokkal gyógyítás és a teremtés mvészete. Ha a természet a szövetségesed, minden álmod valóra válhat! Doreen Virtue és Robert Reeves ebben az egyedi megjelenés, gyönyör színes fényképekkel illusztrált könyvben részletesen bemutat 88 csodálatos virágot. Ismertetik a virágok energetikai és gyógyító tulajdonságait, megmutatják, melyik angyal és melyik csakra kötdik egy-egy virág energiájához. Minden virág elmondja a saját szeretetteljes üzenetét is, melyet a virágok személyesen súgtak meg" a szerzknek. A könyvbl megtanulhatod az energetikai tisztítás módszerét éppúgy, mint a virágokkal jóslás menetét. Bár a Virágterápiában szükség van a virágok energiájára, nem kell, hogy fizikailag is a közeledben legyenek. A könyv gyógyító energiával átitatott fényképei segítségével már most elkezdhetsz kísérletezni. Akár odavagy a növényekért, akár nem, a Virágterápia megváltoztathatja az életedet! A SZERZKRL Doreen Virtue a sikerlisták élén lév Fairies 101 és a Magical Messages from Your Fairies Oracle Cards szerzje. Számtalan könyvet írt az angyalokról és számos hazai és nemzetközi tévémsorban szerepelt, mint például az Oprah, The View, Good Morning America, CNN, BBC, Kerri-Anne msoraiban. Világszerte tart eladásokat és a HayHouseRadio.com© internetes rádióban hetente jelentkezik msorával. Doreen három tanácsadó pszichológiai diplomával rendelkezik és született médium. Imád kertészkedni és kirándulni, különösen lakóhelyén, Hawaii vadvirágai között. weboldala: www.AngelTherapy.com Robert Reeves szakképzett és akkreditált naturopata, aki a mentális és érzelmi egészség helyreállítására specializálódott. A növényekkel és táplálkozástudománnyal kapcsolatos tudását ötvözi médiumi képességeivel. Ers kapcsolat fzi az angyalokhoz és a természethez. Hite szerint a természet képes bárkit meggyógyítani, aki az isteni iránymutatást követi. Robert tanfolyamokat tart, újságcikkeket ír és nemzetközi rádiómsorokban szerepel. Egy sikeres természetgyógyászati klinika tulajdonosa és vezetje Ausztráliában, melyet 17 évesen alapított. Saját fejlesztés auraspray termékskálája van, mely kristályok és angyalok energiájának eszenciáját ötvözi. Weboldala: www.robertreeves.com.au

Dettagli

Generi Salute Benessere Self Help » Mente, corpo, spirito

Editore Édesvíz Kiadó

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 29/05/2015

Lingua Ungherese

EAN-13 9789635292011

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Virágterápia"

Virágterápia
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima