Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Egy londoni küldetés igazán rémesen alakul, amikor a Hasfelmetsz Jack után nyomozó történészekre elbb talál rá a sorozatgyilkos maga. Max tehát ismét az életéért futhat, ezúttal a viktoriánus kori Whitechapel ködbe burkolózó utcáin.
Ám ez még csak a kezdet. Mert Max még ennél is nagyobb kutyaszorítóban találja magát. Egy régi ismerssel kerül szembe, aki mindenáron el akarja pusztítani a St. Maryt, és ha kell, akár az egész emberi történelmet megsemmisíti vele együtt.
Hajmereszt (és hajmereszten mulatságos) kalandok Ninive függkertjeitl Thomas Becket meggyilkolásáig, nem beszélve egy elre nem tervezett dodóment akcióról. A Történettudományi Kutatóintézet idutazói tovább terjesztik a káoszt a világban. Mert az ötórai teánál is jobban esik egy kis entrópia.
Az angol írón idutazós komédiasorozatának második darabja egészen más, mint az elz: más szín borítót kapott, a fejezetek száma sem ugyanannyi benne, még picivel rövidebbre is sikerült. Egy azonban biztos: ugyanolyan vicces, mint az Egyik átkozott dolog a másik után. A mellékhatások tekintetében kérdezze kezelorvosát, gyógyszerészét!

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Fantascienza , Fantasy Horror e Gothic » Fantascienza

Editore Metropolis Media Kiadó

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 13/05/2020

Lingua Ungherese

EAN-13 9786155859007

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Visszhangok szimfóniája"

Visszhangok szimfóniája
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima