Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Pa ett tag till London underhaller sig Ella Longfield med att tjuvlyssna pa tva tonarstjejers harmlösa flirtande med nagra unga killar. Men när hon av samtalet förstar att killarna precis har blivit utsläppta fran fängelset, och dessutom erbjuder sig att visa tjejerna runt i London, väcks modersinstinkten till liv. Ända bestämmer hon sig för att inte ingripa. Och nästa morgon vaknar hon upp till nyheten att Anna Ballard, den ena av tjejerna pa taget, är sparlöst försvunnen. Ett ar senare plagas Ella fortfarande av skuldkänslor, men livet har ända gatt vidare i den lilla engelska kuststad där hon bor med sin familj. Om dagarna arbetar hon i sin blomsterbutik, men hon har ofta en känsla av att hon är förföljd. Och sedan kommer det första brevet Nagon betraktar Ella. Och nagon vet var Anna Ballard befinner sig. Men vem? Vittnet är en karaktärsdriven och stämningsfull thriller om val som far konsekvenser. En bladvändare i samma stil som Lisa Jewells och Liane Moriartys böcker.

Dettagli down

Generi Gialli Noir e Avventura » Gialli, mistery e noir , Romanzi e Letterature » Gialli, mistery e noir

Editore Printz Publishing

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/11/2018

Lingua Svedese

EAN-13 9789177711087

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Vittnet"

Vittnet
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima