Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Vladimir Putin tror inte på spöken: en e-singel ur Granta #4

Aase Berg - Fredrik Sjoberg
pubblicato da Albert Bonniers Förlag

Prezzo online:
1,46

"Det första jag såg på andra sidan var en råtta, stor som en strävhårig tax." Vladimir Putin tror inte på spöken av Aase Berg och Fredrik Sjöberg är en av texterna i Granta #4: Spöken. Granta är en tidskrift som lyfter fram starka berättelser och oväntade perspektiv. Noveller och romanutdrag samsas med reportage och självbiografiska berättelser, nyskrivet svenskt material med översättningar, och etablerade skribenter med nya röster. Svenska Granta bygger på ett nära samarbete med såväl den engelskspråkiga förlagan som det tiotal andra systerutgåvor som de senaste åren startats runt om i världen. Tidskriften utkommer två gånger om året. Ett urval texter ur svenska Granta finns även tillgängliga som e-singlar.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Racconti e antologie letterarie

Editore Albert Bonniers Förlag

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 27/10/2014

Lingua Svedese

EAN-13 9789100151874

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Vladimir Putin tror inte på spöken: en e-singel ur Granta #4"

Vladimir Putin tror inte på spöken: en e-singel ur Granta #4
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima