Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Een mooi boeket voor iedereen die verliefd is of niet, misschien iets goed te maken heeft of om gewoon wil zeggen: deze is speciaal voor jou. Ontelbaar zijn de liefdesverhalen in de klassieke Russische literatuur. Geen van de Russische schrijvers kon de liefde naast zich neerleggen als een platgetreden onderwerp, en dat leverde schitterende romantische verhalen op. In Voor de liefste zijn de beste liefdesverhalen (en een enkel gedicht) van onder anderen Dovlatov, Tsvetajeva, Boenin, Achmatova, Tolstoj en Tsjechov bijeengebracht. Samen verenigen zij de vele gedaantes van de taal die iedereen verstaat: extatische uitzinnige verliefdheid, jonge en oude liefde, de liefde van je leven, en natuurlijk de onmogelijke. Kortom, een mooi boeket voor iedereen die verliefd is of niet, misschien iets goed te maken heeft of om gewoon wil zeggen: deze is speciaal voor jou.

Dettagli down

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Uitgeverij G.a. Van Oorschot B.v.

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 18/09/2020

Lingua Olandese

EAN-13 9789028258075

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Voor de liefste"

Voor de liefste
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima