Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Lou Clark is in NY. Als ze op een feest Joshua ontmoet denkt ze dat haar relatie met Sam, die in Engeland is, dat overleeft. Lukt het Lou om zichzelf niet te verliezen tussen deze twee werelden? Jojo Moyes is de bestsellerauteur van 'Voor jou' (Me Before You) en 'Een leven na jou' (After You). `Voor mij' is het derde boek met de onstuitbare Lou in de hoofdrol.

In `Voor mij' heeft Louisa Clark besloten de stap te wagen: ze is alleen afgereisd naar New York, ervan overtuigd dat haar prille relatie met Sam dit avontuur zal overleven. In haar nieuwe baan wordt ze meteen in het diepe gegooid, want het leven van haar werkgevers, de rijke familie Gopnik, speelt zich af in de hoogste sociale kringen. Het geld en de luxe ten spijt blijkt hun leven niet bepaald een sprookje.
Als Lou op een society-event de charmante Joshua Ryan ontmoet, lijken heden en verleden door elkaar te gaan lopen. Lou's hart ligt in Engeland, maar intussen speelt haar leven zich af in New York. Het wordt steeds moeilijker om de kloof te overbruggen. Zal Lou erin slagen om zichzelf niet te verliezen tussen deze twee werelden?

`Heerlijk om weer een boek te lezen over Lou Clark, een dierbare vriendin sinds ik `Voor jou' las.' Libelle
`Lou blijft geweldig: opgewekt, eigenzinnig, eerlijk en avontuurlijk gekleed.' NBD Biblion

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Vbk Media

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 27/02/2018

Lingua Olandese

EAN-13 9789026144950

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Voor mij"

Voor mij
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima