Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Vredens gudinnor

Katie Lowe - Rasmus Pettersson
pubblicato da Modernista

Prezzo online:
11,44

Förtrollande YA-debut för alla som älskade Den hemliga historien

För att glömma en ödesdiger bilolycka börjar Violet på Elm Hollow Academy, ett prestigefullt privatgymnasium för flickor.
Skolan ligger i ett område med otäcka historiska kopplingar till 1700-talets häxprocesser. Violet blir snart den fjärde medlemmen i en avancerad studiecirkel ledd av den karismatiske konstläraren Annabel. Även om Annabel påstår att hennes lektioner inte har något med gamla riter och ritualer att göra varnar hon eleverna för ämnet, och talar om det som mer än bara mytologi. Och Violet och hennes vänner börjar tro att de själva besitter magiska krafter.
Men när en av gruppens tidigare medlemmar - som har en kuslig likhet med Violet - hittas död på campus efter att ha varit spårlöst försvunnen sedan nio månader tillbaka, börjar Violet undra om hon kan lita på sina vänner, sina lärare eller ens på sig själv.

KATIE LOWE är en engelsk författare bosatt i Worcester. Hennes texter har bland annat publicerats i The Guardian och The Independent. Vredens gudinnor är Katie Lowes debutroman.

»En utsökt mörk debut med drag av Donna Tartts Den hemliga historienWill Dean

»Curtis Sittenfelds I en klass för sig möter Den onda cirkeln. Häxor, mord och tonårstjejer. Det här är min drömbok.« Louise O'Neill, författare till Hon bad om det

»Atmosfäriskt & läskigt.« The Times

»En förtrollande debut om vänskapens mörka hjärta, om besatthet och hämnd.« Lucy Clarke, författare till Swimming at Night

»Häxkonster, mord och passion... illavarslande och spännande.« Sunday Mirror

Dettagli

Generi Non definito

Editore Modernista

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 20/11/2019

Lingua Svedese

EAN-13 9789178930340

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Vredens gudinnor"

Vredens gudinnor
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima