Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Nevjerojatno je kakva se pria o svijetu i povijesti može skrojiti od života jedne modistice!
U osvit Španjolskoga graanskog rata mlada krojaica Sira Quiroga zbog ljubavi prema muškarcu kojega gotovo da i ne poznaje napustit e sve: Madrid, majku, zarunika i sudbinu koja ju je ekala. Nedugo zatim ista ta ljubav ostavit e je slomljenu i samu, bez novca i poznanstava, s pregršt dugova i samo dvije vještine: umijeem šivanja i neuništivom željom da preživi. S ta e dva talenta Sira Quiroga promijeniti svijet i vrijeme u kojima je živjela.
Ljubavnica i bjegunica, ki i prijateljica, krojaica i špijunka, junakinja romana Vrijeme izmeu krojenja ponajprije je hrabra žena koja je svojom stazom koraala ne bježei od izazovâ i puna srca. Slijedei njezin trag od predratnog Madrida do Maroka punog pustolova i krhke raskoši, od živopisnog Tetuana do Lisabona i mondenih portugalskih ljetovališta koja ne znaju za razaranja Drugoga svjetskog rata, nova španjolska književna zvijezda María Dueñas kree se zemljovidom uspomena i nostalgije prikazujui nam sjaj i bijedu najuzbudljivijeg dijela prošloga stoljea!

Dettagli

Generi Non definito

Editore Publishdrive

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 04/10/2017

Lingua

EAN-13 9789532665314

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Vrijeme izmeu krojenja"

Vrijeme izmeu krojenja
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima