Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Värioppi on humoristinen ja haikea kolumnikokoelma, jossa liikutaan elämän mannerlaattojen hankauspinnoilla: pimeän ja valon, pelon ja rohkeuden, naurun ja itkun. Tässä otollisessa maaperässä itävät siemenet, jotka sisältävät elämään puhkeamisen raaka-aineet - kätketyt värit. Toimittaja Kaisa Hakon kolumnit on julkaistu Itä-Hämeessä ja Etelä-Suomen Sanomissa vuosina 2008-2017. Väriopin on kuvittanut graafikko Anssi Hietamaa. Kansikuvan, taiton ja ulkoasun on tehnyt graafinen suunnittelija Saara Hako.

Dettagli

Generi Lingue e Dizionari » Dizionari tematici, Enciclopedie e Opere di consultazione

Editore Books On Demand

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 26/04/2019

Lingua Finlandese

EAN-13 9789528077060

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Värioppi"

Värioppi
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima