Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Världens ångest : Varför vi blir deprimerade och hur du kan återfinna mening och mål i livet

Henrik Walse - Johann Hari
pubblicato da Bazar Förlag

Prezzo online:
13,85

"En av de bästa böcker jag någonsin har läst, den är som en thriller med stegrad spänning, full av fascinerande samtal med forskare och människor som drabbats av depressioner." Smålandsposten

Johann Hari har lidit av depression sedan han var liten, och började äta anti-depressiv medicin i tonåren. Men varje år behövde dosen ökas, och Johann började fundera över orsakerna.

Så Johann åkte ut på en tre år och över sextusen mil lång resa. Han gjorde över tvåhundra intervjuer med några av världens mest framstående samhällsvetare, men också med helt vanliga människor som befunnit sig på botten och tillfrisknat. Han hamnade på alla möjliga ställen som en amish-by i Indiana, ett hyreshus i Berlin som gjort uppror, en brasiliansk stad som förbjudit reklam och ett laboratorium i Baltimore som arbetar på ett helt oväntat sätt.

Och överallt gjorde han samma upptäckt. Det finns en gemensam orsak till att vi människor mår dåligt, en orsak som inte bara har med kemiska obalanser i hjärnan att göra, utan med det liv vi lever.

Dettagli

Generi Non definito

Editore Bazar Förlag

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 26/05/2021

Lingua Svedese

EAN-13 9789180062701

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Världens ångest : Varför vi blir deprimerade och hur du kan återfinna mening och mål i livet"

Världens ångest : Varför vi blir deprimerade och hur du kan återfinna mening och mål i livet
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima