Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

A térképrl hiányzó Tripicon szigetcsoportja alatt egy még kevésbé ismert hely húzódik meg a földkéregben: Perallantisz, a Város, melynek burka alatt háromezer ember élete forog veszélyben egy közelg természeti katasztrófa és egy állampuccs miatt. Idben is visszamegyünk: egy hónappal Az amulett rejtélye c. rész eltt kezddik a történet. Daniel Amata épp szökésre készül szerelmével, Gregoriával, hogy elkerülje feláldoztatását a népe túléléséért. Szerencsétlenségére azonban tervét nem viheti véghez, ugyanis elrabolják, és ismeretlen helyre hurcolják, hogy kitöröljék emlékeit a lányról. A sorsára hagyják, így kerül Tripiconra, de pechjére az amnézia szinte mindent érint az agyában, így a küldetését is. Az egy hét alatt visszatérnek bizonyos emlékei, de azok nem, amelyek kiderítenék, ki küldte a szigetre, hol vannak a szülei és ki akarja megölni t. Nincs sok ideje, de azt érzi: csak a tripiconiak segíthetnek rajta és a népén is 
A Tripiconi sztori második, Város a Föld alatt cím részében folytatódik a nem mindennapi szigetország és az alatta elterül, ismeretlen, hihetetlen világ kalandos és fordulatokban gazdag története, a már megismert és plusz szereplkkel, régi és új helyszíneken. A jelszó: semmi nem az, aminek látszik!

Mi lesz Daniellel, ha visszakapja az emlékeit? 
Találkozik-e újra Gregoriával? 
Folytathatják-e ott, ahol abbahagyták? 
Képes-e a királyfi jó vezetként helyesen dönteni? 
Legyzi-e azt, aki t meg akarta ölni? 
Sikerül-e csapatával életben maradni a Föld alatt?

Keresd a többi részt is, és olvasd el, hogy megtudj mindent!

Dettagli

Generi Fantasy Horror e Gothic » Fantasy , Romanzi e Letterature » Fantasy

Editore Robin O'wrightly

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 26/10/2018

Lingua Ungherese

EAN-13 9786155668333

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Város a föld alatt"

Város a föld alatt
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima