Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Waarom calorieën niet tellen

Yeo Giles
pubblicato da Veen Media

Prezzo online:
0,00

We horen vaak dat afvallen een kwestie is van meer calorieën verbranden dan we binnenkrijgen. Maar wat veel mensen niet weten, is dat de calorie-aantallen die je overal ziet fout zijn. Obesitasonderzoeker Giles Yeo betwist het conventionele model en laat zien dat niet alle calorieën gelijk zijn. Hij vertelt waarom diëten op de korte termijn slagen en waarom ze uiteindelijk mislukken. Als je eenmaal begrijpt dat calorieën niet tellen, kun je andere beslissingen gaan nemen over hoe je wilt eten, en leer je wat je dan wel moet tellen. Praktisch, wetenschappelijk onderbouwd en vol verhelderende anekdotes.

Met een voorwoord van hoogleraar voeding en gezondheid Jaap Seidell.

Dettagli down

Generi Salute Benessere Self Help » Alimentazione e Diete , Scienza e Tecnica » Medicina

Editore Veen Media

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 04/01/2023

Lingua Olandese

EAN-13 9789085717942

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Waarom calorieën niet tellen"

Waarom calorieën niet tellen
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima