Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Waarom vrouwen betere seks hebben onder het socialisme

Kristen R. Ghodsee
pubblicato da Epo, Uitgeverij

Prezzo online:
15,75

`In wezen gaat dit boek over wat er gebeurt als vrouwen niet langer economisch afhankelijk zijn en de opvoeding van hun kinderen gecollectiviseerd wordt.' - The Guardian Hadden Oost-Duitse vrouwen écht meer orgasmes dan hun West-Duitse zusters? Het lijkt een idiote vraag. Maar tijdens haar veldwerk na de val van de Muur raakt de Amerikaanse antropologe Kristen Ghodsee erdoor gefascineerd. In haar geboorteland had ze al gezien dat ongebreideld kapitalisme nefast is voor vrouwen. In het voormalige Oostblok ontdekt ze dat vrouwen daar decennialang verworvenheden hadden waar westerse vrouwen alleen maar van kunnen dromen - van gelijke kansen op de arbeidsmarkt tot gratis crèches en overheden die mannen aanmoedigden hun deel van het huishoudelijk werk te doen. En dan is er dus nog dat 'socialistisch seksleven'. Voor alle duidelijkheid: Ghodsee politiseert seks en relaties maar je kan haar niet van Ostalgie verdenken, ze is een Amerikaanse liberal, geen marxiste. 'In wezen gaat dit boek over wat er gebeurt als vrouwen niet langer economisch afhankelijk zijn en de opvoeding van hun kinderen gecollectiviseerd wordt', aldus The Guardian in een enthousiaste bespreking. Geestig, provocerend en actueler dan ooit. Met een voorwoord van Bieke Purnelle. Oorspronkelijke titel: Why women have better sex under socialism. And other arguments for economic independence. Verschenen bij Nations Books, 2018. Vertaald door Jan Reyniers.

Dettagli

Generi Politica e Società » Ideologie e Teorie politiche » Scienza e teoria politica

Editore Epo, Uitgeverij

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 21/04/2020

Lingua Olandese

EAN-13 9789462672277

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Waarom vrouwen betere seks hebben onder het socialisme"

Waarom vrouwen betere seks hebben onder het socialisme
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima