Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Wabi Sabi - Útmutató a bels békéhez

Beth Kempton
pubblicato da Libri Kiadó

Prezzo online:
8,88

A wabi sabi a japán esztétika egyik irányzata, amely segít, hogy megtaláljuk a szépséget a tökéletlenségben, és értékeljük az egyszerséget, illetve a természetességet.

A zenben gyökerez wabi sabi bölcsessége különösen fontos a modern korban, amikor folyamatosan keressük az élet anyagi világon túlmutató értelmét és bels békénket.

A wabi sabi a maga évezredes bölcsességével segít lelassítani, és megmutatja, hogyan kapcsolódhatunk újra a természethez. Legyen szó az évszakok váltakozásban való gyönyörködésrl, a hívogató otthon megteremtésérl vagy akár a méltósággal teli öregedésrl, ez az si japán megközelítés és a könyvben található gyakorlati tanácsok segítenek, hogy tökéletesen tökéletlen életünk örömteli és tartalmas legyen.

Beth Kempton a japán kultúra nagy tisztelje és követje. Japán szakot végzett az egyetemen, s második otthonaként tekint Japánra. Volt msora a japán televízióban, és rendszeresen publikál a keleti filozófiákról. Online is népszer workshopjainak köszönheten emberek ezreinek segített rájönni, mi az, ami valóban inspirálja ket, és hogyan élhetnek kreatívabb és teljesebb életet.

Dettagli

Generi Religioni e Spiritualità » Altre religioni e fedi » Fedi alternative (Scientology, studi sull'occulto, satanismo¿)

Editore Libri Kiadó

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 15/04/2019

Lingua Ungherese

EAN-13 9789634336280

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Wabi Sabi - Útmutató a bels békéhez"

Wabi Sabi - Útmutató a bels békéhez
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima