Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Wachten op goed nieuws

Kate Atkinson
pubblicato da Atlas Contact, Uitgeverij

Prezzo online:
7,99

"Wachten op goed nieuws" van Kate Atkinson is een literaire thriller met priv├ędetective Jackson Brodie in de hoofdrol. Dokter Jo Hunter is als klein meisje getuige geweest van het verschrikkelijke misdrijf waardoor ze half wees werd, maar ze lijkt het verleden achter zich te hebben gelaten. Ze is getrouwd met een welgestelde zakenman, woont in een chique buurt van Edinburgh en geniet met volle teugen van haar jonge moederschap. Totdat een onverwacht nieuwtje haar perfecte leventje in gevaar dreigt te brengen. De zestienjarige Regina probeert op eigen benen te staan nadat ze haar moeder heeft verloren bij een afschuwelijk ongeluk. Haar baantje als oppas bij de familie Hunter is een van de weinige lichtpuntjes in haar verder eenzame bestaan - totdat dokter Hunter, samen met de baby, plotseling verdwijnt. Priv├ędetective Jackson Brodie, de weerbarstige held uit Een goede daad, zit in de verkeerde hogesnelheidstrein als hij plotseling in aanraking komt met Regina. In deze briljante opvolger van Oude zaken en Een goede daad toont Kate Atkinson wederom grote empathie voor haar personages en een meesterlijke vaardigheid in het verweven van schijnbaar onafhankelijk van elkaar lopende plotlijnen tot een intelligente, vlotte en verrassend spitsvondige literaire thriller.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Storia e Critica letteraria » Letteratura, storia e critica » Legal, Thriller e Spionaggio , Gialli Noir e Avventura » Legal thriller e thriller politico

Editore Atlas Contact, Uitgeverij

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 12/06/2019

Lingua Olandese

EAN-13 9789025454869

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Wachten op goed nieuws"

Wachten op goed nieuws
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima