Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Wat men goed begrijpt

Larcenet Manu
pubblicato da Dargaud

Prezzo online:
5,99

Groepstherapie is een schitterend verhaal van Manu Larcenet over een stripmaker - niemand minder dan Larcenet zelf - op zoek naar inspiratie. In een voortdurende zoektocht doorkruist hij de wereld van de creatie. Hij duikt de geschiedenis in, doet een oproep aan de grootste schilders, raadpleegt Boileau, Nietzsche en God Himself. Niet elke dichter kan humor met wanhoop rijmen, en toch slaagt Manu Larcenet net daarin met dit grappig, ontroerend en opzienbarend album. Hij maakt van elke tekening, elke pagina, elke tegenslag een hilarisch en aangrijpend moment. Tegenover de benauwing van de creatie plaatst hij zichzelf, naakt, zonder veinzerij of trukendoos. Hij trekt op een prachtige ontdekkingstocht, doordrongen van verrassende humor en een hartverscheurende waarheid op zoek naar de goddelijke inspiratie, of eender welke inspiratie, gewoon al is het maar een miniem stukje inspiratie iets want zonder inspiratie is een kunstenaar niets. Manu Larcenet toont zich in Groepstherapie weer meester van de humor en creƫert een unieke sfeer die je als lezer meteen meetrekt, recht naar de afgrond die gaapt voor de voeten van de inspiratieloze artiest.

Dettagli

Generi Hobby e Tempo libero » Umorismo » Libri per ridere e collezioni umoristiche » Cartoni animati e fumetti , Fumetti » Umorismo a fumetti , Romanzi e Letterature » Narrativa a Fumetti

Editore Dargaud

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 02/06/2021

Lingua Olandese

EAN-13 5420077170744

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Wat men goed begrijpt"

Wat men goed begrijpt
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima