Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Wat nou als het ook anders kan?

Janne Schuijn
pubblicato da Bruna Uitgevers B.V., A.W.

Prezzo online:
11,99

Leef je je leven op de automatische piloot in plaats van bewust te kiezen waar je mee bezig bent? Ben je bang voor de mening van anderen, en pas je je daarom continu aan zodat je maar geen kritiek krijgt?
Mindsetcoach Janne Schuijn helpt je in dit boek brutaal eerlijk te worden naar jezelf. Het leven is immers geen generale repetitie. Hoe wil jij op je leven terugkijken wanneer je op je sterfbed ligt?
Veel mensen denken dat we nu eenmaal zijn hoe we zijn en het daarmee moeten doen. Janne laat zien dat dat niet hoeft; je kunt leren dealen met alle vastgeroeste patronen en overtuigingen die jou op dit moment tegenhouden voluit te leven. In dit boek ontdek je: - Hoe je van je perfectionisme, uitstelgedrag en gepieker afkomt. - Waarom voor jezelf kiezen juist níét egoïstisch is (maar ook hoe je dealt met het eventuele schuldgevoel). - Hoe je meer in het hier en nu kunt, zonder dat je daarvoor eerst `jezelf moet vinden' op retraite in een ver land. - Hoe je het #fucktheodds-principe kunt toepassen in je eigen leven. - Wat de werkelijke basis van geluk is (het zal je verbazen).

Dettagli

Generi Salute Benessere Self Help » Self Help » Mente, corpo, spirito » Alimentazione e Diete , Economia Diritto e Lavoro » Lavoro » Carriere e professioni: consigli , Psicologia e Filosofia » Psicologia

Editore Bruna Uitgevers B.v., A.w.

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 04/06/2019

Lingua Olandese

EAN-13 9789044977943

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Wat nou als het ook anders kan?"

Wat nou als het ook anders kan?
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima