Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Wayward Pines

Blake Crouch
pubblicato da Agave Edizioni

Prezzo online:
6,70

Ethan Burke különleges ügynök világos küldetéssel érkezik az idahói Wayward Pines-ba: meg kell találnia és haza kell juttatnia két társát, akik egy hónappal korábban tntek el az idilli kisvárosban. Mieltt azonban felvehetné a kapcsolatot a helyi erkkel, baleset áldozata lesz. Kórházban tér magához, igazolvány, mobiltelefon és aktatáska nélkül. S bár a személyzet nagyon kedves vele, t mégis nyugtalanítja valami. 

Ahogy telnek a napok, Ethan nyomozása egyre több kérdést vet fel. Miért nem tudja felhívni a feleségét és a fiát? Miért nem hiszik el a helyiek, hogy különleges ügynök? S mi célt szolgál a várost körülvev elektromos kerítés? A lakosokat akarják bent tartani vele? Vagy valami mást odakint? Nyomozásának végére Ethan szörny dolgokra döbben rá: talán soha nem jut ki élve Wayward Pines-ból, mert már nem ugyanaz az ember, aki egykoron volt. 

Blake Crouch a huszonegyedik századi thriller koronázatlan királya, a Wayward Pines-trilógia pedig az eddigi mestermve. A köteteket televízióra alkalmazta a Fox, a sorozat egyes részeit olyan elismert rendezk jegyzik, mint M. Night Shyamalan és Antal Nimród, a fbb szerepekben pedig nem kisebb színészeket láthatunk, mint Matt Dillon, Terrence Howard, Toby Jones és Juliette Lewis.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei » Legal, Thriller e Spionaggio » Horror e gotica , Gialli Noir e Avventura » Spionaggio , Fantasy Horror e Gothic » horror e Dark Romance

Editore Agave Edizioni

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 12/05/2015

Lingua Ungherese

EAN-13 9786155522017

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Wayward Pines"

Wayward Pines
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima