Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Weekend ved søen / Fra vrede til kærlighed / En konges hævn

Jessica Lemmon - Jules Bennett - Maureen Child
pubblicato da Harlequin Mondadori

Prezzo online:
13,44

Weekend ved søen

Addison Abrams er hemmeligt forelsket i sin chef, der er helt fantastisk flot og milliardær. Men hun har besluttet, at det skal være slut med det pjat, for hun vil ikke risikere at miste det bedste job, hun nogensinde har haft.

Brannon Knox er målrettet i sine forretninger og lever livet uden nogen planer for sit privatliv. Han sætter pris på sin yderst effektive og pålidelige direktionssekretær, men det er også omfanget af hans 'følelser' for hende.

Hvad mon der sker, da en uventet køretur og et maskebal får vendt op og ned på alting?

Fra vrede til kærlighed

Haley Shaw har været en loyal medarbejder hos Black Crescent i mange år, og da hun finder ud af, at Chase Hargrove forsøger at infiltrere firmaet for at ødelægge det, står hun i et dilemma for inderst inde elsker hun Chase. Skal hun være loyal over for sit firma eller sit hjerte?

En konges hævn

Rose Clancy har i årevis drømt om sin brors bedste ven, Lucas King, men han har altid været forbudt område. Og den pligtopfyldende og pæne Rose Clancy følger naturligvis reglerne ...

Dettagli

Generi Passione e Sentimenti » Romanzi rosa , Romanzi e Letterature » Rosa

Editore Harlequin Mondadori

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/04/2021

Lingua Danese

EAN-13 9789150793642

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Weekend ved søen / Fra vrede til kærlighed / En konges hævn"

Weekend ved søen / Fra vrede til kærlighed / En konges hævn
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima