Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Wellbeing = winst

Ann De Bisschop
pubblicato da Pelckmans uitgevers

Prezzo online:
14,99

Na het succes van haar eerste boek Aftellen naar maandag, met tips over hoe medewerkers met meer energie en enthousiasme de nieuwe werkweek kunnen aanvangen, gaat Ann De Bisschop in dit boek een stap verder. Dit keer overtuigt ze managers en bedrijfsleiders dat investeren in welzijn geen luxe is, maar een noodzaak om als organisatie succesvol en futureproof te zijn. Met een beleid rond wellbeing worden stress, burn-out en presente├»sme verruild voor enthousiaste, veerkrachtige en ge├źngageerde medewerkers. Met een boeiende mix van haar eigen ervaring, gesprekken met experts en voorbeelden uit verschillende bedrijven inspireert Ann De Bisschop bedrijfsleiders en hr-directeurs om voor een proactief, doordacht en strategisch welzijnsbeleid te kiezen. Ann De Bisschop is in binnen- en buitenland een veelgevraagd keynotespreker omwille van haar authentieke en hands-on aanpak.

Dettagli

Generi Economia Diritto e Lavoro » Lavoro » Amministrazione del personale » Management » Tecniche di management

Editore Pelckmans Uitgevers

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 09/06/2020

Lingua Olandese

EAN-13 9789463372671

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Wellbeing = winst"

Wellbeing = winst
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima