Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Wakker het werkvuur aan - zonder op te branden Onze manier van werken werkt niet meer Het verlangen naar bevredigend werk is groter dan ooit. Toch is het werkvuur - de positieve energie om aan de slag te gaan - de laatste jaren geleidelijk uitgedoofd. Uit onderzoek blijkt dat iets meer dan 1 op de 10 van alle werkenden enthousiast en met volle energie aan het werk is. De rest is verkrampt bezig, wacht op betere tijden of is zelfs volledig afgehaakt. De belangrijkste oorzaak: onze manier van werken werkt niet meer. De veranderende omgeving stelt steeds hogere eisen aan ons werk, terwijl de omstandigheden almaar zwaarder worden. Dit vertaalt zich in steeds meer stress, sleur en tegenzin. Wetenschappelijke inzichten, inspirerende cases en opvattingen van experts Werkvuur laat op wervelende wijze zien wat er misgaat met ons werk, maar ook hoe wij uit de werkmalaise kunnen ontsnappen en op doeltreffende wijze stress kunnen bestrijden. Dit boek neemt je mee in de woelige wereld van werk en energie. Aan de hand van de nieuwste wetenschappelijke inzichten op het gebied van positieve energie, inspirerende cases en prikkelende, vaak tegendraadse opvattingen van spraakmakende (inter)nationale experts, ontdek je hoe je jezelf en anderen op gerichte wijze kunt activeren. Neem de regie over eigen energie weer in eigen hand. 'Sommige boeken raken je. Werkvuur is een van die boeken. Het voelt meer als het begin van een beweging, dan een geschreven stuk. Ik hoop dat het herontdekken van je energie de vreugde terugbrengt in je werk' - Bruce Daisley (Vice President Europe voor Twitter en auteur van het boek 'Plezier in je werk') 'In dit boek lees je een hele serie inspirerende voorbeelden en krijg je instrumenten en aanpakken in handen om jezelf opnieuw uit te vinden. (...) Probeer jezelf aan te vuren om de dingen te doen die bij jou passen en die positieve impact op anderen hebben. Je weet nu hoe dat kan!' - Elke Geraerts (Founding partner van Better Minds at Work, bestsellerauteur) > Meer informatie vind je op Energyfinder.nl/werkvuur/

Dettagli

Generi Economia Diritto e Lavoro » Management » Impresa: responsabilità e corporate governance » Tecniche di management

Editore Boom Uitgevers Amsterdam

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 30/06/2020

Lingua Olandese

EAN-13 9789024427345

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Werkvuur"

Werkvuur
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima