Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Wie vlucht en wie blijft

Elena Ferrante
pubblicato da Wereldbibliotheek

Prezzo online:
7,99

Deel 3 van de Napolitaanse romans: onweerstaanbaar, indringend en een wereldwijd succesLila en Elena, de twee meisjes die we voor het eerst ontmoetten in De geniale vriendin, zijn nu volwassen vrouwen. Lila, die op haar zestiende trouwde en een kind kreeg, heeft inmiddels haar man, huis en luxeleven verlaten en werkt in een fabriek om rond te kunnen komen. Elena heeft de universiteit doorlopen en een succesvolle roman geschreven. Voor haar staan de deuren open naar een andere wereld, ver weg van de Napolitaanse wijk waar ze opgroeide.Beide vrouwen vechten tegen wat de wereld van hen verwacht: berusting in het moederschap, onwetendheid en onderwerping. Ze zoeken hun weg in de vrijheden en kansen die de jaren zeventig lijken te bieden. Hoe verschillend hun zoektochten ook zijn, hun levens blijven met elkaar verbonden door een sterke, onbreekbare band.`Zeldzaam goed. *****' De Standaard`Een van de grootste romanschrijvers van onze tijd.' The New York Times`Ferrante maakt indruk. ****' NRC Handelsblad`Hartverscheurend! *****' AD`Turbulent en verslavend. ****' Het Parool`Fenomenaal!' LINDA.`Samen met Knausgård de opvallendste romancyclus van het afgelopen decennium.' Humo`De hype is terecht!' Elle

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Wereldbibliotheek

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 16/05/2016

Lingua Olandese

EAN-13 9789028442283

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Wie vlucht en wie blijft"

Wie vlucht en wie blijft
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima