Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

101 simpele oplossingen voor de ingewikkelde problemen van alledag, variƫrend van een weinig bekende methode om je stress en zorgen te overwinnen, tot een krachtige manier om van je leven te genieten. 'Toen je werd geboren moest je huilen terwijl de wereld om je heen zich verheugde. Leef je leven op zo'n manier dat wanneer je doodgaat de wereld moet huilen terwijl jij je verheugt.' Wie zich voelt aangesproken door de wijsheid van dit gezegde uit het Sanskriet, herkent wellicht het gevoel dat het leven zo snel verglijdt dat je de kans niet krijgt om de betekenis, het geluk en de vreugde ervan te ervaren, terwijl je er zo naar verlangt. In dit makkelijk leesbare boek reikt Robin Sharma 101 eenvoudige oplossingen aan voor de ingewikkelde problemen van alledag, variƫrend van een weinig bekende methode om je stress en zorgen te overwinnen, tot een krachtige manier om van je leven te genieten en een blijvende nalatenschap tot stand te brengen. Voor iedereen die zich realiseert dat het leven meer is dan alleen succes najagen is dit boek een ideale leidraad.

Dettagli

Generi Esoterismo e Astrologia » Occulto

Editore Elmar B.v., Uitgeverij

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 06/05/2020

Lingua Olandese

EAN-13 9789038927558

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Wie zal er om je huilen?"

Wie zal er om je huilen?
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima