Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Wieke in Zambia

Wieke Biesheuvel
pubblicato da Just Publishers

Prezzo online:
9,95

In de jaren zeventig reist backpacker Wieke Biesheuvel iedere zomer naar het platteland van Kenia. Dat houdt in: samenwerken met de dorpsbevolking, slapen op de grond, zelf kippen slachten, water halen bij een stroompje. Voor de jonge Wieke betekent Afrika de ultieme vrijheid, gemeenschapszin en avontuur. Ze wil terug, liefst voor jaren. Veertig jaar later verhuist Wieke samen met haar man Rob naar Zambia. Het stel woont vlakbij South Luangwa, een van de nationale wildparken van Afrika. Terwijl Rob in een lokaal ziekenhuis als chirurg aan het werk gaat, zit ook de doortastende Wieke niet stil. Onder haar bezielende leiding en dankzij de gulle giften van haar duizenden volgers op Facebook zorgt ze dat er tal van waterpompen geïnstalleerd worden op plekken waar dat heel hard nodig is. Afrika, zegt Wieke, is zoveel meer dan oorlog, honger, corrupte leiders en armoede. Zo laat ze ons in dit boek kennismaken met de altijd gemoedelijke Zambianen op het platteland, die net als wij graag in vrede en vrijheid - als het even kan met wat welvaart - hun leven willen leiden. En tot slot laat ze ook zien dat zestig-plus zijn niet betekent dat je op je handen moet gaan zitten. 'Laat ze vooral wapperen en zoek naar voedsel voor je ziel.' 'Een inspirerend, nuchter en humoristisch boek van de populaire Libellecolumniste over haar dagelijks leven in Zambia. Als lezer heb je het gevoel er zelf bij te zijn.'

Dettagli

Generi Storia e Biografie » Biografie Diari e Memorie » Scrittori, poeti e letterati

Editore Just Publishers

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 14/10/2020

Lingua Olandese

EAN-13 9789089754295

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Wieke in Zambia"

Wieke in Zambia
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima