Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Windy berättar : Om sitt liv, om de försvunna och om dem som ännu finns kvar

Eva Wilsson - Lars Gustafsson
pubblicato da Albert Bonniers Förlag

Prezzo online:
6,52

Proffessorn är hos frisören och blir klippt av Windy. Medan hon klipper pratar hon på som är brukligt för frisörer, och professorn lyssnar. En lång monolog breder ut sig och ändrar ständigt riktning till oväntade samtalsämnen. Windy menar att hon har övernaturliga förmågor - hon kan tala med döda!

Läsaren tas med på en hisnande färd, högt och lågt, bland existentiella frågeställningar och hisnande associationsbanor.

Windy berättar är andra delen i serien Amerikansk trilogi och publicerades första gången 1999. Serien börjar med Historien med hunden och avslutas med Dekanen.

Dettagli

Generi Non definito

Editore Albert Bonniers Förlag

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/04/2016

Lingua Svedese

EAN-13 9789100165796

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Windy berättar : Om sitt liv, om de försvunna och om dem som ännu finns kvar"

Windy berättar : Om sitt liv, om de försvunna och om dem som ännu finns kvar
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima