Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Wonder spot - Melissa Bank
Wonder spot - Melissa Bank

Audiolibro Wonder spot

Melissa Bank
pubblicato da Lindhardt og Ringhof

Prezzo online:
8,41
9,27
-9 %
9,27

Sophie Applebaum er det sorte far i hendes familie. Gennem tragikomiske eskapader i hendes søgen efter kærlighed, evigt venskab og familiens anerkendelse følger vi Sophies vej fra trodsig teenager til voksen kvinde, der forsøger at fa livet til at ga op i en højere enhed. Med en god dosis tør humor bekriver bestsellerforfatter Melissa Bank pa genkendelig vis udfordringerne for en ung, moderne kvinde der leder efter svar pa tilværelsens store spørgsmal: Hvem er jeg egentlig, hvad er min store passion og hvad vil jeg gerne opna i livet?

Melissa Bank (f. 1961) er en amerikansk forfatter. Hun star bag romanerne "Pigernes handbog i jagt og fiskeri" fra 1999 og "Wonder spot" fra 2005, der er blevet oversat til flere end 30 sprog. Med sit kloge og humoristiske blik pa den moderne unge kvindes liv er Banks bøger blevet kendt som "smart women's fiction". Før sin første roman skrev Bank noveller til amerikanske magasiner, som hun i 1993 vandt Nelson Algren-prisen for.

Dettagli down

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Lindhardt Og Ringhof

Formato Audiolibro

Durata 11:36.44

Pubblicato 06/01/2023

Lingua Danese

EAN-13 9788726894172

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Wonder spot"

Wonder spot
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima