Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Pwy yw'r person lwcus sy 'di cwrdd a Stan Lee, y gwr a greodd y comics Spider-man, yr Incredible Hulk a'r Fantastic Four? Pwy aeth i Hollywood a chwrdd a Clint Eastwood yno, a dweud "e;olreit, lyf"e; wrth Charlize Theron? Pwy gafodd brynhawn ar y pop yn Los Angeles yng nghwmni Rhys Ifans? Mae e'n nabod Gareth Edwards, ac yn cefnogi tim rygbi cenedlaethol Cymru yn ogystal a bod yn gefnogwr brwd o dim pel-droed Cardiff City. Hefyd, wrth gwrs, mae e'n dwlu ar fynd i weld ffilmie a dweud ei farn yn blaen wrthon ni ar y bocs. Wel, chi'n gwbod yn iawn nawr hanes pwy sydd yn y llyfr 'ma!

Dettagli

Generi Cinema e Spettacolo » Attori Comici Registi , Storia e Biografie » Biografie Diari e Memorie » Artisti dello spettacolo » Biografie e autobiografie

Editore Y Lolfa

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 04/11/2019

Lingua Inglese

EAN-13 9781847715500

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Y Jobyn Gorau Yn Y Byd"

Y Jobyn Gorau Yn Y Byd
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima