Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Serüvenlerle dolu bir yaam kitab. Bir haber verme, bir hesaplama, lirik bir atlm, dostlara sesleni, geçmie ve yarnlara bir ant içmedir onun anlar. Bu anlarda airin yaamnn bütün duraklarn, iirlerini yarat sürecini, bata Lorca, Alberti, Hernández, Eluard, Aragon, Nâzm Hikmet olmak üzere air dostlaryla ilikilerini, ili'nin cunta tarafndan öldürülen lideri Alende'yi buluruz.

"Benim anlarm hayaletlerle dolu bir galeridir" der Neruda; "Belki ben kendi hayatm deil de bakalarnn hayatn yaadm... Benim hayatm, bütün hayatlardan olumu bir hayattr; bir air hayatdr.
(Tantm Bülteninden)

nce Kapak:

Sayfa Says: 398

Bask Yl: 2015

e-Kitap:

Sayfa Says: 413

Bask Yl: 2004

Dili: Türkçe
Yaynevi: Evrensel Basm Yayn

Dettagli

Generi Non definito

Editore Evrensel Basm Yayn

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 2789785925156

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Yaadm tiraf Ediyorum"

Yaadm tiraf Ediyorum
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima