Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Yarg Cemaat ve Bir Darbe Kurgusunun ç Yüzü

Dani Rodrik - Pnar Doan
pubblicato da Destek Yaynlar

Prezzo online:
1,38

Balyoz davasnn sahte dijital belgeler üzerine kurgulanm olduu artk yaygnca biliniyor. Davadaki envai çeit hukuksuzluk, Birlemi Milletler'in Keyfi Tutuklamalar Çalma Grubu tarafndan da tasdik edilmi durumda. AKP yetkilileri dahi davadan bir "kumpas" olarak bahsetmeye baladlar.

Ama bu davann sanklar dört sene boyunca medyada suçlu ilan edildiler, yarglandlar, hüküm giydiler, cezalar Yargtay'da onand. Ülkenin seçkin aydnlar davay, askeri vesayetten kurtulma ve demokrasi hamlesi olarak alkladlar. Bu ve Ergenekon gibi benzer davalar vastasyla Türkiye'de yeni bir siyasi rejim ina edildi.

Türkiye, alglar ile gerçeklerin bu kadar ayrt bir dönemi yakn tarihinde belki baka hiçbir zaman yaamad. Bu histeri-fantazm karm süreci iyi anlamak, ancak davann detaylarna girmekle mümkün. Emniyet, savclar, mahkeme, bilirkii kurumlar, medya ve aydnlarn üstlendii rolleri tek tek irdelemek gerekiyor.

te bu kitap bunu yapyor. lenen hukuk cinayetinin boyutlarn, Gülen Cemaati'nin rolünü ve kimi aydnlarn zihin karanln tüm çirkinliiyle ortaya seriyor.
(Tantm Bülteninden)

nce Kapak:

Sayfa Says: 288

Bask Yl: 2014

e-Kitap:

Sayfa Says: 184

Bask Yl: 2014

Dili: Türkçe
Yaynevi: Destek Yaynlar

Dettagli

Generi Politica e Società » Studi interdisciplinari e culturali

Editore Destek Yaynlar

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 2789785981190

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Yarg Cemaat ve Bir Darbe Kurgusunun ç Yüzü"

Yarg Cemaat ve Bir Darbe Kurgusunun ç Yüzü
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima