Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Yarn Diyete Balyorum

Didem Kanca Üstay
pubblicato da Doan Novus

Prezzo online:
2,25

"Kilo alp vere vere diyetisyen oldum" Aklm smarlayacam pizzayla bozmutum. Hiçbir ey beni o pizzay yemekten alkoyamyordu. Aklmda hep ayn düünce, "Bugün yiyeyim, yarn diyete balayacam." Hiç gelmek bilmeyen yarnlar...

 

Didem Kanca Üstay'n ba çocukluundan beri kilolaryla dertteydi. O, bu deneyimi bir kariyere dönütürdü. Bu kitapta hem bu müthi hikâyeye tank olacak hem de kilo vermek için urarken yaptnz hatalar uzman bir diyetisyenin gözünden okuyacaksnz. Yarn Diyete Balyorum, bebek ve çocuk beslenmesine özel hazrlanm yeni bölümüyle sizleri bekliyor...

 

"Hem gülüp hem de alayacaksnz... En önemlisi kendinizle ve insan iradesiyle ilgili bir gerçei kefedeceksiniz. Bu, kesinlikle bir diyet kitab deil. Artk asla siyah giymeyeceim!"

-Adele Yedid, uzman diyetisyen ve salkl yemek efi-

 

"Didem'in fazla kilolaryla olan savan ve zaferini, yemekle olan saplantl ilikisini içtenlikle yazd bu kitap, eminim kilosuyla ve görüntüsüyle savaan birçok insana ilham kayna olacaktr."

-Prof. Lisa Sasson, New York Üniversitesi-

 

(Tantm Bülteninden)

Dettagli

Generi Salute Benessere Self Help » Alimentazione e Diete

Editore Doan Novus

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 9786050954616

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Yarn Diyete Balyorum"

Yarn Diyete Balyorum
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima