Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Yazarlarnn uzun yllar bulan kampanya deneyimlerinden süzülen bu kitap, yerel seçim mücadelesine girecek adaylara, aday adaylarna, belediye bakanlarna ve onlarn ekiplerine kampanya sürecinde doru ve cesur kararlar almakta yardmc olmay vaat ediyor. Hepsi bu!

Bu kitap; iin teorik boyutlarnda hapsolmadan, çok farkl koul ve konjonktürlerde olumu baar örnekleriyle göz boyamadan, mümkün olan en pratik bilgi ve deneyimleri usul usul anlatarak yararl olmay amaçlyor. Hepsi bu!

Etkili bir seçim kampanyas yürütmek, çok iyi bir avukat tarafndan, eldeki tüm belge ve kantlarla mahkemede hak aramaya benzer; belki her zaman kazanmay garanti etmez ama yaplmas arttr. Bu kitap, yerel siyasetteki 'davasn' kazanmak isteyen adaylar için gerekli bütün temel bilgileri sunuyor. Hepsi bu!

nce Kapak:

Sayfa Says: 131

Bask Yl: 2012

e-Kitap:

Format: epub32x32.png

Sayfa Says: 113

Bask Yl: 2012

Dili: Türkçe
Yaynevi: Mediacat Yaynclk

Dettagli

Generi Economia Diritto e Lavoro » Economia » Economia, altri titoli

Editore Mediacat Yaynclk

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 2789785951919

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Yerel Seçimlerde Baar"

Yerel Seçimlerde Baar
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima