Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Rouva Aubainilla on käynyt onni. Hän on saanut palvelijattarekseen Félicitén: nuhteettoman, kunniallisen naisen. Félicité tekee töitä aamusta iltaan ja kiillottaa kasaritkin niin kiiltäviksi, että muut palvelijat vaipuvat epätoivoon. Félicitén yksinkertaiseen elämään tulee kuitenkin muutos, kun rouva Aubain saa lahjaksi papukaijan: kauniin linnun, joka saa lentää vapaana - mutta vain talon sisällä. Gustave Flaubertin "Yksinkertainen sydän" on vahva ja symbolistinen pienoisromaani, joka käsittelee yhteiskuntaluokkia.

Dettagli

Generi Politica e Società » Problemi e Processi sociali » Problemi sociali , Romanzi e Letterature » Classici

Editore Saga Egmont Finnish

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 23/12/2019

Lingua Finlandese

EAN-13 9788726315158

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Yksinkertainen sydän"

Yksinkertainen sydän
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima