Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Yllättävä ehdotus

Sean King joutuu matkustamaan tärkeän sopimuksen perässä pienelle Karibianmeren saarelle. Hänellä on tarkoitus tavata vastustajansa, luksushotellihankkeen vastustaja Walter Stanford - mutta hän törmääkin ensin tämän viehkeään tyttärentyttäreen Melindaan. Ja Melindalla on hänelle ehdotus, joka saa hänet hetkeksi epäilemään tämän mielenterveyttä...

Vastustamaton voima

He olivat kohdanneet vain kerran - naamiojuhlissa - mutta silti William Tanner tunnisti Margaret Colen heti tämän astuessa hänen toimistohuoneeseensa muodottomassa asussaan. William tiesi myös haluavansa Margaretin omakseen - väliaikaisesti tietenkin ja keinoja kaihtamatta. Ja hänellä olikin naiselle tietoa, jonka kuultuaan nainen ei voisi kuin suostua hänen ehdotukseensa...

Dettagli

Generi Passione e Sentimenti » Romanzi rosa , Romanzi e Letterature » Rosa

Editore Harlequin Mondadori

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/04/2013

Lingua Finlandese

EAN-13 9789150748864

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Yllättävä ehdotus / Vastustamaton voima"

Yllättävä ehdotus / Vastustamaton voima
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima