Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Dev bir çnar o 1920 doumlu... Yogi Kazm Yl 1961 Yer zmir... O sabah doktorlar "Bir daha yürüyemeyeceksin" dediler Ama o yürüdü. Yürümekle de kalmad, 90'lk bir delikanl olarak bugün karmzda. Üstelik 30 yanda bir insann yapabildii her eyi, hatta fazlasn yapabilen biri olarak dimdik ayakta duruyor.

Geçirdii kaza hayatnn en güçlü, en zirvede olduu dönemde vurmutu onu. Bütün dünyada hayranlar vard ama doktorlara göre bir daha yürüyemeyecekti, yoga yapamayacakt... Ylmad, inancn kaybetmedi, sabretti ve kendi bedeninin snrlarna doru bir içsel ifa yolculuuna çkt. Yolculuun sonunda tekrar yürümeye balad. Yürümekle, yoga yapmakla kalmad, yürüyemeyenlere de ifa oldu. Vücuda bakm yapan, gençliin, saln, gücün simgesi YOKA tekniini gelitirdi.

Bu 90'lk delikanl insann zaman nasl yavalatabildiinin, hastalklarn nasl iyiletirebildiinin, 90'l yalarda bile nasl genç kalnabildiinin canl örnei. Bugüne kadar krallar, devlet adamlarn, ünlüleri, genç-yal, zengin-yoksul saysz insan ayaa kaldran, Anadolu'yu kar kar gezip ifa datan Yogi Kazm'n inanlmaz, insana umut veren hikâyesini bulacaksnz bu kitapta. Gazeteci Fügen Yldrm'n yedi yllk emeinin ürünü olan bu kitap, ayn zamanda her yata genç ve salkl yaamak, torunlarnn çocuklaryla dans etmek, ruhsal potansiyelini gelitirmek isteyenlere de bir rehber niteliinde.
(Tantm Bülteninden)

nce Kapak:

Sayfa Says: 244

Bask Yl: 2015

e-Kitap:

Sayfa Says: 213

Bask Yl: 2015

Dili: Türkçe
Yaynevi: Doan Novus

Dettagli

Generi Non definito

Editore Doan Novus

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 2789786020119

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Yogi Kazm"

Yogi Kazm
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima