Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

'Zabor' is een vertelling en duizelingwekkende bekentenis ineen, waarin het belang van fictie op schitterende wijze verbeeld wordt. Kamel Daoud Zabor In 'Zabor' van Kamel Daoud, auteur van de internationale bestseller 'Moussa of de dood van een Arabier', neemt de jonge Algerijnse Zabor, met een overleden moeder enerzijds en een vader die hem heeft verstoten anderzijds, zijn toevlucht tot het lezen van boeken. Franse boeken, die niet alleen door de taal maar ook door de veelzijdige thema's een nieuwe wereld aan hem openbaren. Zabor is er altijd van overtuigd geweest dat hij een gave heeft: zolang hij schrijft, kan hij de dood op afstand houden, zoals Sheherazade in 'Duizend-en-een-nacht'. Zo ook op de avond dat hij aan het sterfbed van zijn vader zit. 'Zabor' is de betoverende nieuwe roman van de controversiƫle auteur Kamel Daoud. 'Een hartstochtelijke roman over de kracht van taal.' Le Monde

Dettagli down

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Ambo/anthos B.v.

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 19/03/2018

Lingua Olandese

EAN-13 9789026341557

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Zabor"

Zabor
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima