Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Sydney Bennettet, egy miami éjszakai klub pincérnjét azzal vádolják, hogy megölte kétéves kislányát. Jack Swyteck védügyvéd úgy határoz, megvédi a fiatal nt, bár sejti, hogy ezzel karrierje legnehezebb és legellentmondásosabb ügyét vállalja. A közvéleményt sokkolja az anya felmentése, Jack pedig fenyeget telefonhívásokat kap, st t magát is megtámadják. A média kenpénzrl pletykál, ezzel tovább növeli a tömeghisztériát, amelynek egy fiatal lány is áldozatul esik, akinek csupán annyi a bne", hogy rendkívül hasonlít Sydney-hez. Amikor az ismeretlen férfi újabb áldozatokat szed a városban, kézjegyéül különös, fojtogatásra utaló nyomokat hagyva a szerencsétlenül járt nk nyakán, Jack és FBI-ügynök menyasszonya, Andie kétségbeesetten próbálnak nyomára bukkanni. Nincs könny dolguk: Jacknek tisztáznia kell magát a korrupció vádja alól, meg kell védenie a szeretteit, szembe kell szállnia a könyörtelen médiával, és hogy elkaphassa a rafinált gyilkost, fel kell kutatnia védencét, Sydney-t. James Grippando legújabb regénye egyszerre akciódús krimi és izgalmas pszichothriller, a népszer Jack Swyteck-sorozat méltó darabja.

Dettagli

Generi Gialli Noir e Avventura » Gialli, mistery e noir , Romanzi e Letterature » Gialli, mistery e noir

Editore General Press

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 16/05/2014

Lingua Ungherese

EAN-13 9789636436254

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Zaklatás"

Zaklatás
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima