Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

A nagysiker Zarah trilógia (Zarah, Zarah öröksége) befejez kötete.
Nem az az ember lesz boldog, aki szerencsés, vagy a sorsa kegyes volt hozzá, hanem az, aki az életében egyikre sem szorult rá."

Arvin és Leonard, Carla és Andy fiai szépen cseperednek. Zarah-t felkavaró álmok gyötrik, melyek egyrészt különös egyezést mutatnak a valósággal, másrészt egy párhuzamos valóság körvonalai rajzolódnak ki bellük Lewinson tábornok meglep nyomokra bukkan Andy halotti bizonyítványának felkutatása közben. A fhssel közösen felgöngyölített szálak egy olyan házaspárhoz vezetnek, akik nem rendelkeznek semmiféle múlttal. Egy vidámnak induló gibraltári hajókiránduláson azonban ennél is váratlanabb események történnek. Ezek pedig olyan lavinát indítanak el, ami alapjaiban változtatja meg a család életét.

Amikor a holtak életre kelnek"

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Racconti e antologie letterarie

Editore Libri Kiadó

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 13/11/2019

Lingua Ungherese

EAN-13 9789634337140

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Zarah álma"

Zarah álma
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima