Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Zarens skæbne

Evelyn Skye
pubblicato da Gyldendal

Prezzo online:
10,35

Efter hårde kampe har Vika vundet positionen som imperiets magiker, men det viser sig at være langt sværere - og farligere - end hun havde regnet med.

Pasha gør klar til at overtage tronen og prøver at glemme, at den pige, han elsker, foragter ham, og at hans bedste ven er død. Magien i Rusland bliver ved at vokse, og da en udfordrer til tronen dukker op, må han gøre alt, hvad der står i hans magt, for at bevare sin position og beskytte sit rige.

For Nikolai endte Zarens Spil ikke godt. Selv om han snød døden, betalte han en høj pris og er nu fanget i et skyggerige, han selv har skabt. Men da han får chancen for at vende tilbage til livet, må han beslutte, hvor langt han er parat til at gå for at redde sit eget liv.

Med en revolution under opsejling og farlig ny magi i horisonten må Vika, Nikolai og Pasha kæmpe - eller se deres verden og dem selv gå under.

Andet og sidste bind i fortællingen om Vika, Nikolaj og Pasja i en magisk version af zartidens Rusland.

Dettagli

Generi Fantasy Horror e Gothic » Fantasy per bambini e ragazzi , Bambini e Ragazzi » Narrativa » Fantasy e magia

Editore Gyldendal

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 15/02/2018

Lingua Danese

EAN-13 9788702239638

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Zarens skæbne"

Zarens skæbne
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima