Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Zavarni néha még fogok

Vlagyimir Szemjonovics Viszockij
pubblicato da Könyv Guru

Prezzo online:
7,36

Élt egy orosz férfi a 20. század közepén, kire felfigyelt, aki látta, hallotta. Tíz évig volt Hamlet a moszkvai Taganka Színházban, százezrek nézték meg filmekben, de leginkább a dalai hatottak. Hazájában milliók adták kézrl kézre magnófelvételeit, közülük kevesen fitymálva vagy félelemmel. A dalokat egyetemisták igazították saját alkalmaikra és énekelték krumpliszedés után. A külföldi közönséget, elször a franciát, megbabonázták többnyire rekedten, saját gitárkísérettel eladott dalai. Pedig (Marina Vladyt kivéve) nem értették a szövegeket. Jó ideig nem értették magyar rajongói sem. De számít-e a szöveg, ha eladója Vlagyimir Viszockij? Számít-e a szöveg lefordítva, ha nincs, aki gitárral, rekedten eladja? Igen, amit Viszockij megírt, arra mi is rácsodálkozhatunk, ha vannak mfordítások.
Szövegíró volt-e Viszockij vagy költ? Barátja, Mihail Semjakin szinte erre válaszolt: Egyszer egy rémes ivászat után össze voltam törve. Vologya együttérzn leült az ágyam szélére. Néhány teleírt papírlapot hozott. Misenyka, ezeket már nem énekelni kell, hanem olvasni' - nyújtotta nekem a lapokat. Vologya mindig költ akart lenni, már-már komplexusa volt miatta. Sosem felejtem el, amikor elször jött Amerikába. Találkozott Joszif Brodszkijjal, aki nekiajándékozta verseskötetét. Utána Vologya egy hétig azzal nyúzott, hogy nézd, Brodszkij ezt írta ide: A nagy orosz költnek, Viszockijnak.' Megrendítette ez az ajánlás."
Marosi Lajos 15 éve fordítja Viszockijt. A barátságot, a szerelmet és a hsiességet megénekl versekkel kezdte, majd a börtön-, vodka- és sportdalokon át eljutott a szovjet képtelenségek kigúnyolásáig, végül a filozofikus, ám ijeszt látomásokat és undok pofákat is felvillantó költeményekig. A fordító a 160 idmértékes verset tartalmazó és kulturális háttérrel is aláfestett Viszockij-kötetet így jellemzi: Bordaröntgen ez rivaldafénnyel".

Dettagli

Generi Arte Beni culturali e Fotografia » Temi e soggetti specifici nell'arte , Religioni e Spiritualità » Bibbia: testi e commenti , Romanzi e Letterature » Poesia

Editore Könyv Guru

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 21/02/2018

Lingua Ungherese

EAN-13 9786155803116

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Zavarni néha még fogok"

Zavarni néha még fogok
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima