Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

sveçli yazar Karen Tidbeck'in tekinsiz, ama tekinsiz olduu kadar da olaanüstü dünyasna ho geldiniz. skandinav kültürünün alacakaranlndan ve melankolisinden doan bu öyküler, günein dönmeyi brakt bir dünyann büyülü atmosferine sahip: Fantazyadan, büyülü gerçeklie, bilimkurguya ve hayalî bir yaratn Borgesvari taksonomisine kadar uzanyor. Bu öyküler rahatsz edici; bir o kadar da kara mizahn engin zekâsn içeriyor. Tidbeck, bildiimizi sandmz dünyadan güçlü bir kopu duygusu yaratarak, akla hayale smaz çok sayda eyin ortaya çkabildii bir yara yönlendiriyor bizi.

"Daha önce Zeplin gibi bir ey okumadm. Belirgin bir ekilde Kuzeyli oluunu saymazsak Karin Tidbeck'in hayal gücü hiçbir snfa girmiyor -usul usul, zekice, anlatlamayacak kadar tuhaf... Ve çeitli. Ve tedirgin edici. Ve elenceli. Ve gizemli biçimde dokunakl. Bunlar ahane hikayeler."
- Ursula K. Le Guin-

"Sade ve canl, temkinli ve tuhaf imkânszlklarn harmonisiyle Tidbeck, esasl bir ses."
- China Miéville-

"Tidbeck'in tekinsiz ve rahatsz edici yazma yetenei adeta tanr vergisi. Bu harika, ustaca yazlm öykülerde büyü usulca ortaya çkyor. Ormanlardan ya da topraktan geliyor veya kendi içinizde hep var ya da tamamen baka bir diyarda mevcut insan biraz sersemlemi ve daha da fazla efsunlanm halde brakyor."
- Karen Joy Fowler-
(Tantm Bülteninden)

nce Kapak:

Sayfa Says: 160

Bask Yl: 2014

e-Kitap:

Sayfa Says: 120

Bask Yl: 2014

Dili: Türkçe
Yaynevi: Aylak Kitap

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Aylak Kitap

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 2789785998334

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Zeplin"

Zeplin
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima