Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Zoek me tussen de sterren

Francesca Zappia
pubblicato da WPG Kindermedia

Prezzo online:
9,99

Indringende, eigentijdse YA-roman over fandom, online vriendschap, depressie en de grote invloed van internet. Ik zal hem moeten vertellen wie ik ben. Maar wat moet ik doen als ik daarmee alles verpest?

Op school ziet niemand Eliza staan. Op internet is ze echter wereldberoemd als Lady Astronomia, de anonieme bedenker van de ongekend populaire online strip MonsterZee. Daar voelt ze zich veilig in haar online wereld.
Wallace is nieuw op school. Hij schrijft fanfictie over MonsterZee en heeft geen idee dat Eliza de maker is van de strip die zo veel voor hem betekent. Eliza laat Wallace voorzichtig dichterbij komen. Wat zou er gebeuren als ze haar ware identiteit onthult?

Dettagli

Generi Bambini e Ragazzi » Narrativa » Narrativa

Editore Wpg Kindermedia

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 07/06/2018

Lingua Olandese

EAN-13 9789025875909

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Zoek me tussen de sterren"

Zoek me tussen de sterren
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima