Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Gideon Rottier is een einzelgänger met een spraakgebrek en een uitzonderlijk beroep. Hij maakt huizen schoon na brand, overstroming of zelfmoord. Zijn nieuwe collega, een vluchteling genaamd Youssef, redt hem het leven. In ruil belooft Gideon de zorg op zich te nemen voor Youssefs gezin, in een wereld die met de dag vijandiger en gewelddadiger lijkt te worden. Zuivering is een Lanoye pur sang: virtuoos van taal en bevolkt met onvergetelijke personages die elkaar bekampen en beminnen, tegen de achtergrond van `een versleten en uiteenvallend continent'. Een hard en heftig boek voor harde en heftige tijden. Tom Lanoye (1958) staat bekend als auteur van bestsellers als Sprakeloos, Het derde huwelijk, Ten oorlog en Kartonnen dozen. Er is werk van hem vertaald in meer dan vijftien talen en zes van zijn romans werden verfilmd. In 2014 ontving hij voor zijn oeuvre de Constantijn Huygensprijs. Over Gelukkige Slaven: `Om van te smullen' ***** NRC Handelsblad `Woest-intelligent' **** De Standaard `Bedwelmend' ***** de Volkskrant Over Sprakeloos: `Indringend en onvergetelijk' **** De Standaard `Een verrijzenis van allure' **** de Volkskrant `Un tour de force splendide' Le Monde

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Prometheus, Uitgeverij

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 28/09/2017

Lingua Olandese

EAN-13 9789044633252

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Zuivering"

Zuivering
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima