Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Dora en Dan wonen in Londen en verwachten hun eerste kind. Toch is Dora niet gelukkig. Tien jaar geleden verdween haar kleine broertje Alfie zomaar van het strand. Doras schuldgevoel is nog altijd fel aanwezig. Tot ze beseft dat ze zich niet langer kan blijven verschuilen voor haar verleden en terug moet naar het huis van haar jeugd, hoog op de kliffen van Dorset, waar in de diepte de zee tegen de rotsen beukt.

De zwijgende zee: een overweldigend dramatische roman over een familie die wordt verscheurd door geheimen en leugens, ontrouw en verraad. Als je kunt vergeven, kun je dan ook weer leren opnieuw lief te hebben? Adembenemend knap geschreven. Voor alle fans van Daphne du Maurier en Rosamunde Pilcher.

`Geweldig sfeervol en diepzinnig.
The Australian Womens Weekly

`Gevoelig, overtuigend en onvergetelijk. Met zulke spannende fragmenten dat je vooruit moet bladeren om te kijken of het wel veilig is door te lezen.
Lovereading.co.uk

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Overamstel Uitgevers

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 26/04/2013

Lingua Olandese

EAN-13 9789044337938

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Zwijgende zee"

Zwijgende zee
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima