Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Jocul de ah poate deveni un factor primordial în educaia i formarea caracterului i gândirii unei persoane. ahul face apel principiile de baz ale teoriei învrii psihologice: memoria, recunoaterea modelelor, strategii i tactici. Toate aceste variabile interacioneaz în timpul unui joc de ah i produc rezultatele procesului de gândire uman: o victorie sau o pierdere.
Numrul de micri i variaii posibile este extrem de mare în ah, chiar dac acest numr este finit. Astfel, jocul poate fi analizat i organizat pentru studiu, la fel ca muzica, calculul sau limbile strine. Juctorul are posibilitatea astfel s apeleze, în limita regulilor, la scheme i sisteme prestabilite, inclusiv deschideri, jocul de mijloc i jocul final. pentru a obine victoria. La fel ca în via.

Dettagli

Generi Hobby e Tempo libero » Quiz e Giochi » Giochi da tavolo e giochi al chiuso » Scacchi

Editore Nicolae Sfetcu

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 13/12/2017

Lingua Rumeno

EAN-13 9781370850044

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "ah: Ghid pentru începtori"

ah: Ghid pentru începtori
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima